Cookies

1. Obecné informace

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů („zásady pro ochranu osobních údajů“) se vztahují na veškeré osobní údaje získané nebo zpracované v souvislosti s webovými stránkami vlastněnými společností Nutreco N.V. se sídlem v Amersfoortu v Nizozemsku („Nutreco“) nebo jakýmikoliv jejími přidruženými společnostmi. Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Nutreco, která jedná jako shromažďovatel dat ve smyslu holandského zákona o ochraně dat (Wet bescherming persoonsgegevens), důležitá. V těchto zásadách pro ochranu osobních údajů Vás informujeme o naší činnosti v souvislosti se shromažďováním a používáním osobních dat návštěvníků našich webových stránek. Společnost Nutreco si vyhrazuje právo změnit tyto zásady pro ochranu osobních dat a jakékoliv nové znění umístí na tyto webové stránky. Na vaše používání těchto webových stránek se bude vždy vztahovat nejnovější verze zásad pro ochranu osobních údajů.

2. Jaké údaje shromažďujeme

2.1. Když navštěvujete naše stránky, naše webové servery shromažďují <připojovací data dotazujícího počítače, místa, která navštěvujete na našich webových stránkách, datum a délku návštěvy, identifikační údaje o prohlížeči a typu použitého operačního systému a také odkazující URL>. Tyto informace nám neumožňují vás identifikovat.

2.2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje, např. jméno a emailovou adresu, pouze pokud nám své osobní údaje poskytnete dobrovolně, když od nás požadujete další informace.

3. Jak informace používáme

3.1. Naše webové servery sbírají informace pouze tehdy, když navštívíte naše webové stránky, a pouze za účelem zlepšování našich webových stránek a obsahu poskytovaného na nich.

3.2. Pokud se rozhodnete poskytnout nám svou emailovou adresu nebo jiné osobní informace, použijeme tyto informace pouze pro odpověď na váš dotaz.

3.3. Společnost Nutreco může zveřejnit shromážděné osobní údaje, pokud bude důvodně přesvědčena, že tak musí učinit na základě zákona, předpisů nebo jiného úředního nařízení. Bez ohledu na výše uvedené, vaše osobní údaje nebudou převedeny na třetí strany, a to, mimo jiné, ani v případě přímých marketingových účelů, s výjimkou případu převodu této webové stránky z jakéhokoliv důvodu nebo v důsledku změny vlastnictví společnosti Nutreco nebo kontroly nad ní.

4. Cookies – funkční cookies a Google Analytics

4.1. Toto ustanovení se vztahuje na cookies rozmístěné společností Nutreco v kontextu těchto webových stránek. Některé informace můžeme uložit ve formě takzvaných „cookies“ na vašem zařízení, například na vašem počítači, abychom nabídli uživatelsky příjemnější a účinnější webové stránky. „Cookie“ je krátká řada informací, které jsou dočasně nebo trvale uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky.

4.2. Používáme takzvané „funkční cookies“, které jsou uloženy pouze po dobu vašeho používání nebo přístupu na naše webové stránky, dokud je neopustíte, a které slouží pouze technickému provozu webových stránek. Jakmile tyto cookies vyřadíte z funkce v nastavení vašeho prohlížeče, ne všechny funkčnosti webových stránek budou přístupné.

4.3. Společnost Nutreco používá Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na váš počítač, které společnosti Nutreco umožňují analyzovat, jak uživatelé webové stránky používají. Takové cookies vyžadují váš předchozí souhlas. Bez Vašeho předchozího souhlasu takové cookie do Vašeho počítače nebo jiného zařízení nevložíme. Informace získané prostřednictví cookie o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou Googlem přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, vytváření zpráv o aktivitě webových stránek pro společnost Nutreco a poskytovaní dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a požívání internetu. Google může tyto informace také převést na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace jménem Googlu. Google nebude vaši IP adresu spojovat se žádnými dalšími údaji v držení Googlu. Google a jeho dceřiné společnosti, např. Google Analytics, respektují principy „bezpečného přístavu“ a jsou přičleněny k programu „bezpečný přístav“ ministerstva obchodu USA. Když si zvolíte příslušné nastavení na vašem prohlížeči, můžete svůj souhlas zrušit a odmítnout používat cookie, uvědomte si však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

4.4. Kterékoli cookie můžete vyřadit z funkce a vymazat existující cookies v možnostech ve svém internetovém prohlížeči kdykoliv. Další informace naleznete v sekci Pomoc vašeho prohlížeče. Avšak ne všechny funkce webových stránek mohou být dostupné bez cookies.

5. Bezpečnost

Uvědomujeme si naši odpovědnost za ochranu údajů, která nám svěřujete. Společnost Nutreco zavádí odpovídající technická a organizační opatření, aby vaše osobní údaje zajistila proti ztrátě nebo proti jakékoli formě neoprávněného zpracování. Tato opatření garantují přiměřenou úroveň bezpečnosti vzhledem k současné úrovni techniky a nákladů na realizaci a dále s ohledem na rizika související se zpracováním a povahou dat, která je třeba chránit. Cílem těchto opatření je také prevence nadbytečného shromažďování a dalšího zpracování vašich osobních dat.

6. Otázky, oprava, odstranění

Pokud máte v souvislosti s našimi postupy týkajícími se ochrany osobních údajů jakékoliv dotazy nebo návrhy nebo si přejete aktualizovat nebo opravit jakékoliv osobní údaje, které jsme shromáždili, kontaktujte nás laskavě kliknutím na „Kontaktujte nás“ v horní části této stránky.

 

Zavřít
Tento web používá cookies. Čtěte více